agria • irodalom • művészet • kritika

AGRIA
Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
Megjelenik negyedévente

Főszerkesztő: Ködöböcz Gábor
Főmunkatársak: Anga Mária, Barabás Zoltán, Bertha Zoltán, Serfőző Simon, Szakolczay Lajos
Nyelvi lektor: Bozsik Gabriella
Szerkesztőségi titkár: Hegyi Zsanett
Tipográfiai szerkesztő: Tömösközi Péter
Arculattervező és képszerkesztő: Herczeg István
Elektronikus levelezés: ifj. Ködöböcz Gábor
Lapmenedzser: Bérczessy András

Kiadó: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
A kiadásért felelős: Homa János, a Kulturális Bizottság elnöke

Szerkesztőség: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: (36) 520-450/2064
Fogadóóra: hétfő 10.00–12.00
Web: www.agriafolyoirat.hu
E-mail: agria@agriafolyoirat.hu

Terjeszti a LAPKER RT. és az alternatív terjesztők.
Előfizethető: postán és e-mailen. Előfizetési díj 1 évre: 1200 Ft.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Nyomdai munkák: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft., 3300 Eger, Fadrusz u. 4.

A lapot az Eszterházy Károly Főiskola és az EKMK különféle szolgáltatásokkal sokrétűen támogatja.

HU ISSN 1789-4379