agria • irodalom • művészet • kritika

1. évfolyam 1. szám (2007. tél)


Ködöböcz Gábor
Lapindító


Gál Elemér
Naplótöredékek Egerről


ARTériák

Serfőző Simon
Irány


Kiss Benedek
Ömlik a köd


Anga Mária
Tenger voltam
Oltalom


Lászlóffy Csaba
Hölderlin, avagy a homály évszakai


Barabás Zoltán
Még visszanézhetek?
(A Nietzsche-dagerrotípiákból)


Nagy Gábor
Ady Endre ébresztése
(Visszaéneklem a semmit; Én, ki a verset)


Falusi Márton
Tájkép Braille-írással


Posta Marianna
A gyerekkor vége
Évszakok – élsz, vagyok


Szabadkéz

Bitskey István
Könyvünnep Egerben
(Az Ünnepi Könyvhét megnyitója, Eger)


Pajtók Ágnes
Jó író Doris Lessing?
A 2007-es irodalmi Nobel-díj margójára


Kelemen Erzsébet
„Csakis a jó szándék vezérelt…”
Szóban és tettben való hűség: Batthyány Lajos erénye a pesti és az olmützi kihallgatások alapján


Bertha Zoltán
Ötvenöt vers – világló fényekkel, képekkel
(Az ötvenöt éves Cseh Károly új könyve elé)


ARTériák

Cseh Károly
Jóslatos
Ezüst iránytű
Csöndes fehér
1 9 9 9. a u g u s z t u s 1 1.


Antal Attila
Pillanatok
Avar
Bodrog menti nyár


Bálint Péter
Zónák, intimek és áthághatatlanok
(regényrészlet)


Dénes László
Burok
Suta szonett


Szűk Balázs
Elfordulok…
Sóhajok hídja


Fecske Csaba
A szenvedő Anyegin
Kevesebb vagyok


Oláh András
relikviák


Magolcsay Nagy Gábor
<hétfők térde alá> gyergyói töredék


Dialógus

Bérczessy András
„Nekem a művészet nem más, mint a szabadság formája”
Beszélgetés Földi Péter Kossuth-díjas festőművésszel, az EKF Vizuális és Művészeti Tanszékének főiskolai tanárával


ARTériák

Posta Marianna
Az életfa


Lászlóffy Csaba
Csak idő
Ugyanaz a vesztőhely
Behelyettesítések
Tiltott területre tévedés egy régi kéziratban
„Hazám helyett”


Korpa Tamás
Tolsztoj a Fellegvárban sétál
A Tordai Tolsztoj, Lászlóffy Aladár: 70


Száz éve született Apor Elemér

Válogatás a 2007. június 14-én Egerben tartott Apor-emlékülés előadásaiból


Cs. Varga István
„Áldja meg az Isten…”
Beköszöntő


Alföldy Jenő
A lelkiismeret szava
Két költő a szülötte városból. Apor Elemér és Kálnoky László szellemi kapcsolatáról


Szentesi Zsolt
Tisztelgés a költőtárs előtt
(Kálnoky László: Adósság)


Ködöböcz Gábor
Élmény- és érzékenységformák érintkezése Apor Elemér és Kálnoky László költészetében


ARTériák

Lipcsei Márta
Az élet dicsérete
(Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben – Augusztus)


H. Barbócz Ildikó
Énekek
Ha majd a színek visszatérnek


Bárka a hóban – Mai svájci költők. Cseh Károly műfordításai
Fritz Gafner: A hatodik december
Erika Burkart: Novemberi város
Erika Burkart: Láthatár
Erika Burkart: A gyermek-csillagkép
Erika Burkart: Tél-reggeli harangszó
Erika Burkart: Májusi madarak


Barabás Zoltán
F. N. FILOZÓFUS, KÖLTŐ EPITÁFIUMA
És világolok


Posta Marianna
A teremtés látszata


Magolcsay Nagy Gábor
Eger


Klasszikusok nyomában

Sz. Király Júlia
Gárdonyi Géza és Eger


ARTériák

Serfőző Simon
Toborozz felkelő virradatot!
Váci Mihály emlékének


Kelemen Erzsébet
Fény-kenyér
Csak dadogni


Oláh András
félutak
nem mindegy


Vass Tibor
Értelmes áldozat


Bölkény Gábor
Ezerkilencszázötvenhat
Ars poetica tan


Lehetséges olvasat

Pajtók Ágnes
Vörösmarty Mihály: Eger
A szerkezet, a narráció és a szereplők megformálásának sajátosságai


Herczeg Ákos
Az én és a másik
Szerelemi nyelvhasználat Pilinszky János lírájában


ARTériák

Demeter József
Az úton hever
Jel


Anga Mária
A csillagkirály


Színek a palettán

Szakolczay Lajos
Angyalok és hárpiák
Medveczky Ágnes kiállítása a Magyarok Házában


H. Szilasi Ágota
„Ecsetjén új fényt nyernek a színek…”
Gondolatok az egri Munkácsy-kiállítás kapcsán


Szakolczay Lajos
Angyali ének
A Bánsághi család kiállítása a révkomáromi Limes Galériában


Ködöböcz Gábor
A Jharna-Kala festészete, avagy a Forrás-művészet magasiskolája
In memoriam Sri Chinmoy (1931–2007)


ARTériák

Bak Zsuzsanna
Cím nélkül


Laudatio

Bertha Zoltán
Az élő magyar irodalom értelmező mindenese és tudós patrónusa
A hatvanöt éves Vasy Géza köszöntése


Cs. Varga István
A fény- és létszerelmes festőművész
Nagy Ernő köszöntése


Pécsi Györgyi
A régió mint műhely, a régió mint centrum.
A hatvanöt éves Serfőző Simonnak


ARTériák

Anga Mária
November
Árván
Fejet hajtok


Kelemen Erzsébet
Fényesedjetek
(In memoriam Nagy Gáspár)


Kegyelet és emlékezet

Bertha Zoltán
Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról


Serfőző Simon
Méltó a megbecsülésünkre
(Emlékezés Váci Mihályra)


Cs. Varga István
Búcsú Gál Elemértől


Barabás Zoltán
Ady Endre ébresztése


ARTériák

Kiss Benedek
Vésztörvényszék előtt
Várakozás